Търговска мрежа| Условия за ползване| Технически| Контакти| Всички Продукти| Количка

Условия за ползване


Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн КАТАЛОГА в уеб сайта JLM.bg

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Използвани термини
Потребител: Лице, което избира продуктите от КАТАЛОГА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.
Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.
За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.


Време на доставка
Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни и в събота до 14.00 ч.
Доставката на поръчките се изпълнява до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката, ако е направена до 16:00 часа. Ако заявката е направена след този час, за начало се взима следващия работен ден.

Разходите за доставка са за сметка на получателя. При поръчки над 100лв. Каталога поема разходите по доставката.
 
Начини на плащане и възстановяване на суми


1. Плащане в брой, в наш офис.
2. По банков път -

     IBAN:  BG10 PRCB 9230 1048 9551 10

     BIC: PRCBBGSF

     Pro Credit Bank
3. Възстановяване на суми
При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на КАТАЛОГА, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
С цел закупуването на продукти от КАТАЛОГА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. КАТАЛОГЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти.

Търговски марки
Използваните търговски марки са собственост на КАТАЛОГА и са защитени от авторското право.


Използвайки онлайн магазина в уеб сайта JLM.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Джей Ем Хеви Металс ЕООД, ЕИК: 203822202, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кораб планина 28, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн КАТАЛОГА на адрес в интернет: www.jlm.bg, наричан по-долу за краткост КАТАЛОГ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.jlm.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
При зареждането на която и да е страница от КАТАЛОГА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.jlm.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от КАТАЛОГА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.jlm.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Права и отговорности на страните
Продуктите в КАТАЛОГА са ограничени само до посочените условия. Джей Ем Хеви Металс ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн каталога: www.jlm.bg.
 
Ограничение на отговорността
С цел закупуването на продукти от Каталога Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Каталога използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.
 
Промяна на цени на стоки
Каталогът има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката Каталогът има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, КАТАЛОГЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.
 
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Информация по чл. 52 от ЗЗП:
1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящият онлайн каталог е Джей Ем Хеви Металс ЕООД, ЕИК: 202822202, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кораб планина 28.
2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.
6. Начините за Доставка се договарят индивидуално с всеки клиент.

Отказ от поръчани продукти
Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в КАТАЛОГА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на КАТАЛОГА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.
 
Несъответствия на стоките и рекламации
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, КАТАЛОГА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, КАТАЛОГЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите, КАТАЛОГЪТ възстановява съответната сума.
При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0879 295 330. При констатация на дефектен продукт, КАТАЛОГЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КАТАЛОГА.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

КАТАЛОГЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на КАТАЛОГА: www.jlm.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.